Bij nalatenschappen

Successierechten

Dit zijn de algemene verlagingen op de meest gekende successierechten. Deze verlagingen zijn verdeeld in 4 groepen:

Groep I: Verwervingen door nakomelingen en geadopteerden minder dan 21 jaar: 15.956,87 euro, plus 3.990,72 euro voor ieder jaar die de rechtverkrijgende  minder dan 21 is. De verlaging kan echter niet hoger zijn dan 47.858,59 euro.

Groep II: Verwervingen door nakomelingen en geadopteerden van meer dan 21 jaar of meer, echtgenoten, bloedverwanten in opgaande lijn en adoptieouders: 15.956,87 euro.

Groep III: Verwervingen door bloedverwanten in de zijlijn in de tweede en derde graad, aanverwanten in de opgaande en neergaande lijn:

Groep IV: Verwervingen door bloedverwanten in de zijlijn in de vierde graad (neven en nichten), verdere graden en vreemden: geen vermindering.

Verminderingen toegepast enkel door de Autonome Gemeenschap van Andalusië

In Andalusië zal, naast de algemene verlaging voor erfenissen, een verlaging worden toegepast op voorwaarde dat de belastingplichtige voldoet aan de volgende vereisten:

  1. Dat hij/zij in Groep I en II is omvat;
  2. Dat de grondslag niet hoger is dan 175.000 euro;
  3. Dat het bestaande vermogen van de belastingplichtige niet hoger is dan 402.678,11 euro.