Nalatenschappen

erfenis in Spanje

Opmaak en optimalisatie van uw testament in Spanje

De erfgenamen van uw woning zullen te maken hebben met erfbelasting en deze dient eerst betaald te worden alvorens over de goederen te kunnen beschikken. Informeer vooraf over de Spaanse erfbelasting en optimaliseer uw testament zo goed mogelijk met de adviesverlening van Criado&Kraus.

Afwikkeling van een nalatenschap in Spanje

Hadden uw ouders een appartement in het zuiden van Spanje en werd u erfgenaam van deze woning? Bent u niet resident in Spanje, dan is dit niet zomaar een automatische procedure. Er zijn verschillende stappen nodig om de eigendommen en goederen in Spanje op naam van de erfgenamen te kunnen registreren.