Afwikkeling van een nalatenschap in Spanje

Nederlandse advocaat in Spanje

Een buitenlandse nalatenschap in Spanje afhandelen? Daarvoor hoeft u niet af te reizen uit België of Nederland. Criado & Kraus is úw Nederlandse advocaat in Spanje. Want geeft u ons een notariële volmacht via uw huisnotaris? Dan doen wij de rest – zoals de notariële aanvaarding van de nalatenschap, de fiscale afhandeling en de administratieve verwerking.

Volledige en correcte afwikkeling

Hoe de afwikkeling van de nalatenschap in zijn werk gaat? We maken een inventaris op bij de notaris. De akte wordt naar het Gemeentehuis gebracht waar de gemeentelijke Plusvalía wordt vereffend en bij het Eigendomsregister waar de successierechten worden vereffend. Zijn na vijf jaar deze laatste verjaard? Dan vragen we het attest op dat bevestigt dat er geen successierechten zijn verschuldigd. Indien er een voertuig wordt geërfd, dient dit bij een ander departement te worden geregeld, namelijk “Tráfico”.

Daarna sturen we de akte naar het registratiekantoor en zien we erop toe dat het vastgoed op de naam van de erfgenamen wordt ingeschreven in het eigendomsregister.

Spaanse verklaring van erfrecht

Vraagt de bank een verklaring van erfrecht? Dan stellen wij de Spaanse versie voor u op: de Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia. Daarvoor verzamelt u deze documenten:

  • Spaanse overlijdensakte, internationale overlijdensakte of Nederlandse overlijdensakte met apostillestempel en beëdigde vertaling
  • certificaat uit het Centraal Testamentenregister in Madrid
  • identiteitsbewijzen en NIE-nummers van alle erfgenamen
  • bankcertificaat met credit/debet-vermelding op het moment van overlijden
  • eigendomsakte van de woning (Escritura de Compraventa)
  • laatste aanslag onroerendezaakbelasting (IBI)
  • Nederlandse verklaring van erfrecht met apostillestempel en beëdigde vertaling met apostillestempel (als u over die documenten beschikt)

Krijgt u graag meer informatie of wilt u een nalatenschap in Spanje van een afstand afhandelen? Neem contact op met Criado & Kraus.