Vastgoed verkopen in Spanje

Via Criado & Kraus, uw Nederlandse Advocaat in Spanje, verloopt de verkoop van uw vastgoed in Spanje vlot en correct. U krijgt ondersteuning bij de verzameling van alle verplichte documenten en bij de afhandeling van de vereiste belastingbijdragen.Nederlandse Advocaat in Spanje

Verplichte verkoopdocumenten

Verkoopt u uw woning in Spanje? Dan bezorgt u aan uw makelaar allerlei documenten die hij voorlegt aan aspirant-kopers. Een deel van het papierwerk ligt wettelijk vast:

  • beschrijving van het onroerend goed, inclusief adres, vloeroppervlakte en rechten die er eventueel op rusten (zoals het recht van doorgang)
  • vraagprijs
  • Nota Simple, een recent uittreksel uit het eigendomsregister dat verklaart wie de eigenaar van het pand is en welke schulden of lasten erop rusten (zoals een hypotheek of vruchtgebruik)
  • meest recente water- en elektriciteitsfacturen
  • bewijs van betaling van de belasting op het onroerende goed (IBI)
  • statuten en aanvullende informatie over de vereniging van (mede-)eigenaars

Rust er een hypotheek op het pand? Dan rekent u die af via een aparte notariële akte, meestal gedateerd op de verlijdensdag van de verkoopakte. Wij sturen een vertegenwoordiger van uw bank om de akte te ondertekenen en het geld in ontvangst te nemen.

Inkomstenbelasting bij verkoop

Maakt u winst op de verkoop van uw huis? Dan betaalt u 18 procent belastingen op het verschil tussen uw aankoop- en uw verkoopprijs.

Bent u niet belastingplichtig in Spanje? Dan betaalt de koper 3 procent van de verkoopprijs aan de Spaanse belastingdienst. Dat bedrag mag hij in mindering brengen van het bedrag dat u ontvangt.

De belastingdienst (Agencia Tributaria) reikt een document uit dat verklaart of u belastingplichtig bent. Dat bezorgt u aan uw notaris.

Meerwaardebelasting op uw perceel

Naast de inkomstenbelasting betaalt u ook een belasting op de meerwaarde van uw perceel. Dat is een gemeentelijke heffing, de Plusvalía, die afhangt van de kadastrale waarde en de periode dat u eigenaar was van de verkochte woning.

Meestal brengt de koper deze som in mindering en betaalt hij die in uw naam aan de belastingdienst. Dat moet gebeuren binnen 30 dagen na de notariële overdracht.

Vraag Criado & Kraus om bijstand bij de verkoop van uw vastgoed in Spanje.