Vergunningen voor verbouwingen in Spanje

Advocatenkantoor

Verbouwvergunningen in Spanje

Plant u een herstelling of renovatie van uw Spaanse woning? Dan dient u op voorhand na te gaan u de toestemming van de gemeenschap van huiseigenaren (Comunidad de Propietarios) nodig heeft. Een bouwvergunning heeft u sowieso nodig. Dat geldt zowel voor kleine als voor grote werkzaamheden.

Hieronder schetsen we de gang van zaken in Spanje.

Verbouwvergunningen voor kleine werkzaamheden

Kleine werkzaamheden hebben geen invloed op de dragende structuur van de woning. Vaak gaat het om projecten met een beperkt budget waarbij geen architect komt kijken. Bijvoorbeeld de afsluiting van uw terras, herstellingen aan de elektriciteit of de plaatsing van een vals plafond.

Daarvoor vraagt u een verbouwvergunning aan het gemeentebestuur (Licencia de Obra Menor). Uw aannemer zorgt hiervoor. Hij beschrijft het volledige project en geeft het bestek af. Na goedkeuring en betaling van de gemeentelijke taksen ontvangt u de vergunning.

Sommige gemeenten vervingen deze procedure door een eenvoudige aangifteplicht (Procedimiento de Actuaciones Comunicadas) indien de werkzaamheden minder dan 6000€ bedragen, afhankelijk van iedere gemeente. Na betaling van de gemeentebelasting mag u dan meteen aan de slag. Het is wél mogelijk dat uw gemeente later nog een controle uitvoert.

Verbouwvergunningen voor grote werkzaamheden

Heeft een verbouwing wél invloed op de structuur van uw gebouw? Dan moet dat gebeuren door professionals en in overeenstemming met de stedelijke planning. Denk daarbij aan herstellingen aan de fundamenten van uw woning, de bouw van een portiek of een aanpassing aan uw balkon.

U vraagt een verbouwvergunning aan met deze documenten:

  • persoonsgegevens architect
  • certificaat van de technisch verantwoordelijke voor de werkzaamheden
  • totaalbestek
  • Het door de Beroepsorganisatie van Architecten goedgekeurd project.

Neem geen onnodige risico’s voor u een verbouwing aanvat: schakel Criado & Kraus in om uw vergunning tijdig aan te vragen en uw verbouwing correct aan te geven.