Successierechten in Andalusië-een nieuwe wijziging

  • By:kantoor
  • 0 Comment

Successierechten in Spanje: wetswijziging in Andalusië: voor waarden minder dan 250.000 euro per erfgenaam geen successierechten te betalen.

Het Nederlandstalig Spaans advocatenkantoor Criado & Kraus in Marbella informeert u over een belangrijke wijziging in de wetgeving inzake successierechten. Deze is ingegaan op 1 januari 2017. Wij raden aan uw nalatenschap goed op voorhand te plannen. Het kan uw erfgenamen heel wat papierwerk besparen én successierechten.successierechten

Complexe materie, regionaal verschillend

Elke Autonome Gemeenschap heeft bevoegdheid haar eigen regelgeving te treffen. Dat kan heel verschillend zijn voor elke Autonome Gemeenschap. Ze kunnen deze belasting niet afschaffen maar wel vrijstellingen verlenen. Er zijn autonome gemeenschappen waar zelfs een vrijstelling in rechte lijn van maar liefst 99% bestaat zoals in Madrid, wat leidt tot bijna een volledige afschaffing van de successierechten voor wie resident is in Madrid. In de autonome gemeenschap Murcia, bijvoorbeeld, genieten kinderen van de erflater jonger dan 21 jaar een korting van 99 procent op de successierechten.

Autonome Gemeenschap Andalusië

Vóór januari 2017 was het namelijk zo dat de grondslag van de erfenis niet hoger mocht liggen dan 175.000€. Het was toen zo dat indien een erfgenaam dus een bedrag van 180.000€ erfde, hij toch successierechten moest betalen en dan nog wel over het volledige bedrag.

De erfbelasting is een complexe materie die geval per geval moet worden bekeken.

Er zijn bepaalde vereisten bij deze vermindering:

Het moet gaan om rechtstreekse familieleden binnen de groep I en II, met andere woorden kinderen en adoptiekinderen, echtgenoten, ouders en adoptieouders.

De waarde van de zaken die aan elke erfgenaam wordt toegekend, mag niet hoger ligt dan 250.000 euro. Ligt het hoger dan maar tussen de 250.000 en 350.000€, dan is er een vermindering van toepassing van 200.000€. Hou er ook ree

Een paar voorbeelden om alles duidelijker te maken.

De heer Van den Bosch woont in Nederland en heeft een mooi appartement in Marbella. Hij komt plots te overlijden en laat de woning na aan zijn twee zonen Erik en Johan die allebei ook in België wonen en ouder zijn dan 21 jaar. De woning heeft een waarde van 470.000 EUR. Hij heeft ook een bankrekening in Spanje met een positief saldo van 21.000 EUR. Er zijn geen schulden.

Wie betaalt de successiebelasting in Spanje?

De Spaanse wet op de Successiebelasting en Schenkingen bepaalt dat de erfgenamen successiebelastingen betalen in Spanje op alle goederen, zowel roerende als onroerende goederen, die gelegen zijn in Spanje. Hou ermee rekening dat dit gaat om zowel Spaanse bankrekeningen, woningen aan de Costa del Sol en/of aandelen in een Spaanse vennootschap met maatschappelijke zetel in Andalusië. De erfgenamen erven dus goederen in Spanje en zijn onderworpen aan de Spaanse successierechten.

Johan en Erik erven dus een totaal van 491.000€. Let wel op, de Spaanse fiscus hanteert de “werkelijke waarde” van het onroerend goed als belastbare basis. Deze waarde wijkt af van de aankoopprijs, of de marktprijs. Elk ontvangt dus een bedrag van 245.500€. Nog net onder de grens van 250.000€, dus niemand hoeft successierechten te betalen.

Wat indien het totaal bedrag hoger ligt dan 250.000?

We gaan verder met ons voorbeeld. Wat indien de woning een waarde heeft van 500.000€ en op de bankrekening nog 35.000€ staat. Een totaal bedrag van 535.000€. Elk van de erfgename ontvangt dus een bedrag 267.500€. Nu wordt in dit geval een vermindering gemaakt van 200.000€ en betaalt elk nog successierechten over het bedrag van 67.500€.

De successierechten in Spanje moeten worden aangegeven en betaald binnen een termijn van 6 maanden na het overlijden van de erflater.

Het gaat hier slechts om een eenvoudig voorbeeld. Bereid goed uw fiscale planning voor om uw erfgenamen te beschermen. Voor een concreet fiscaal advies en afhandeling van de erfenis doet u best beroep op een advocaat die u begeleidt in de volledige afwikkeling van de erfenis.

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor. Wij geven een snel antwoord op al uw vragen omtrent het proces om een nalatenschap in Spanje te aanvaarden. Ons kantoor zal de successierechten die u moet betalen efficiënt berekenen.

En nóg beter is het inschakelen van een advocaat die dan ook nog uw taal spreekt. Beter kan toch niet? Contacteer vandaag nog ons Nederlandstalig Spaans advocatenkantoor Criado&Kraus: u wordt bijgestaan in het Nederlands maar heeft wel het voordeel te genieten van de lokale kennis van de hoofdadvocaat van het kantoor José Criado.

José Criado, advocaat in Marbella, Spanje.

josecriado@criadokraus.com

Els Myngheer, juridische medewerkster bij Criado&Kraus

els@criadokraus.com

 

Posted in: Adviesverlening, belastingen, testamenten

Comments

No Responses to “Successierechten in Andalusië-een nieuwe wijziging”

No comments yet.

Leave a Reply